dialoog2Vestingdialogen in samenwerking met Twijnstra Gudde, KBBA en Rathenau Instituut

De vraag: Wij willen in gesprek over brede maatschappelijke themas. Een dialoog, zonder mening op basis van gelijkwaardigheid. Als locatie zoeken we iets dat past binnen de metafoor veiligheid.

Luudiek verzorgt de logistieke invulling van de bijeenkomsten op bij de metafoor passende militaire erfgoedlocaties binnen De Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

www.devestingdialogen.nl